II edycja Olimpiady Cyfrowej

Znamy zwycięzców II edycji Olimpiady Cyfrowej

20-21 kwietnia 2018 r. w Collegium Civitas w Warszawie licealiści z całego kraju walczyli o tytuł laureata Olimpiady Cyfrowej podczas zawodów finałowych. Finałowa dwudziestka została wyłoniona spośród ponad trzech tysięcy uczestników. Motywem przewodnim Olimpiady było kreatywne korzystanie z mediów. Na zawody finałowe złożył się egzamin pisemny, praca indywidualna nad scenariuszem zajęć o pluralizmie mediów oraz prezentacje przed Komitetem Głównym Olimpiady.

Zwycięzcą został Albert Lewandowski z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Drugie miejsce zdobył Hubert Oleksiak z VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, a trzecie Maciej Kaszkowiak z Zespołu Szkół nr 1 we Wronkach. Wszyscy otrzymali m.in. indeksy na studia w Collegium Civitas.

Gratulujemy!

Znamy nazwiska finalistów i finalistek Olimpiady

Komitet Główny Olimpiady ocenił projekty zrealizowane w ramach zawodów II stopnia.

Uczestnicy i Uczestniczki wykonywali dwa zadania:

- tworzyli artykuł w Wikipedii, opracowując hasło z zakresu edukacji medialnej i cyfrowej,

- przygotowali cykl filmów/materiałów wideo, na jeden z poniższych tematów:

*Social media – czego o nich nie wiemy, a wiedzieć powinniśmy?

*Remiks i otwarte zasoby

*Lokalne i nieznane – miejsca, inicjatywy, społeczności

Dokładna treść zadań i kryteria oceny znajdują się tutaj

Do zawodów finałowych, które odbędą się w dn. 20-21 kwietnia 2018 r. w Warszawie, zakwalifikowało się 20 Uczniów i Uczennic. Nazwiska finalistów, w kolejności alfabetycznej, znajdują się poniżej:

Na czym polega Olimpiada Cyfrowa?

Olimpiada Cyfrowa jest olimpiadą interdyscyplinarną, sprawdzającą kompetencje cyfrowe uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych. Składa się z trzech etapów: testu on-line (listopad 2017 r.), mini-projektów (styczeń – luty 2018 r.) oraz zawodów finałowych (kwiecień 2018 r.).

Jaki jest cel Olimpiady Cyfrowej?

Celem olimpiady jest kształtowanie świadomych użytkowników mediów cyfrowych, czyli takich, którzy są krytycznymi odbiorcami informacji, którzy rozumieją język mediów. W sposób przemyślany tworzą wizerunek i relacje. Przestrzegają standardów etycznych oraz dbają o swoje bezpieczeństwo w sieci. Świadomi użytkownicy są kreatywni, potrafią tworzyć komunikaty z użyciem nowoczesnych narzędzi, przetwarzać je i prezentować efekty swojej pracy. Dostrzegają i rozumieją również prawne i ekonomiczne aspekty działania mediów.

Co można zyskać?

Tytułu Laureata/Laureatki Olimpiady Cyfrowej, jeden z trzech indeksów Collegium Civitas wraz ze zwolnieniem z rocznego czesnego oraz przywileje podczas rekrutacji na studia.

Jak wziąć udział?

Aby wziąć udział w Olimpiadzie Cyfrowej, należy zgłosić się do dyrektora szkoły, który powoła Komisję Szkolną. W skład Komisji wchodzi co najmniej jeden pracownik dydaktyczny szkoły. Przewodniczący Komisji Szkolnej rejestruje placówkę oraz zgłasza uczniów i uczennice, chcące wziąć udział w olimpiadzie, przy użyciu Elektronicznego Systemu Zgłoszeń na stronie internetowej olimpiady w terminie wskazanym w harmonogramie.

Motyw przewodni edycji 2017/2018

Informator 2017/2018

Wyniki zawodów I stopnia

Pierwszy etap Olimpiady Cyfrowej odbył się 23 listopada w godzinach 10.00 – 11.00.
Wzięło w nim udział 2 346 uczestników z 242 szkół z całej Polski.
Test składał się z 50 pytań wielokrotnego wyboru, które uczniowie otrzymali w losowej kolejności.

Wszystkie testy rozwiązane w ramach zawodów I stopnia II edycji Olimpiady Cyfrowej zostały ocenione, a nazwiska osób, które awansowały do II etapu, są już znane:

Lista zakwalifikowanych osób w kolejności alfabetycznej.

Łączna liczba punktów do zdobycia wynosiła 100. Za każde zadanie można było otrzymać maksymalnie 2 punkty. Komitet Główny postanowił – zgodnie z punktem 4.4.11. Regulaminu Olimpiady – przyjąć do II etapu 299 osób, które otrzymały co najmniej 63,07 pkt.
Serdecznie gratulujemy!

Archiwium: I edycja Olimpiady Cyfrowej

Chcesz otrzymywać informacje na temat Olimpiady Cyfrowej i innych działań związanych z edukacją cyfrową i medialną? Zapraszamy do zapisania się na newsletter.

Śledź nas na Facebooku i bądź na bieżąco z informacjami na temat Olimpiady!

wróć na górę