Członkowie Rady Programowej i Komitetu Głównego

Rada Programowa

prof. dr hab. Wojciech Józef Burszta – Uniwersytet SWPS w Warszawie
prof. dr hab. Stanisław Dylak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Jan Madey – Uniwersytet Warszawski
ks. dr hab. Janusz Miąso – Uniwersytet Rzeszowski
prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek – Uniwersytet Gdański
dr hab. inż. Janusz Morbitzer – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
dr hab. Jacek Pyżalski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Paweł Topol – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Małgorzata Kisilowska – Uniwersytet Warszawski

Komitet Główny

Małgorzata Bazan – IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie
Iwona Brzózka-Złotnicka – Mistrzowie Kodowania
Monika Frania – Uniwersytet Śląski
Dariusz Jemielniak – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Jarosław Lipszyc – fundacja Nowoczesna Polska – Przewodniczący Komitetu Głównego
Anna Mierzecka – Uniwersytet Warszawski
Anna Równy – Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu
Grzegorz Stunża – Uniwersytet Gdański
Kamil Śliwowski – Koalicja Otwartej Edukacji, Centrum Cyfrowe
Piotr Toczyski – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie