FINAŁ

INFORMATOR

KURS ELEARNINGOWY

WEBINARY

Zadanie do realizacji w II etapie Olimpiady Cyfrowej 2018/19

Droga Uczestniczko, drogi Uczestniku Olimpiady Cyfrowej,

gratulujemy awansu do II etapu. Zgodnie z regulaminem na przygotowanie indywidualnego projektu masz sześć tygodni, od 7 stycznia do 18 lutego 2019 r., godz. 23:59:59.

UWAGA: Termin nadsyłania zadań jest nieprzekraczalny. Niedotrzymanie terminu oznacza automatyczną dyskwalifikację. Zmiana terminu jest możliwa wyłącznie w przypadku problemów technicznych po stronie organizatora.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania za zadanie:
część I. Analiza: 60 punktów
część II. Kampania: 40 punktów

Łącznie: 100 punktów

Oceniane będą tylko kompletne prace, składające się ze wszystkich elementów i mieszczące się w podanych limitach.

Zadanie należy wysłać, korzystając ze specjalnie przygotowanego panelu Olimpiady, do którego indywidualny dostęp otrzymał każdy uczestnik i uczestniczka drogą mailową.


TREŚĆ ZADANIA:

Twoim zadaniem jest przygotowanie projektu zbiórki funduszy na określony przez Ciebie cel w formie kampanii internetowej.

Zastanów się, jaki powinien być cel Twojej kampanii: związany z Twoją pasją (np. wydać swoją grę lub płytę) albo jakimś konkretnym problemem (np. Twojej społeczności lokalnej, konkretnego człowieka). Rozważ, do jakiej grupy odbiorców skierujesz swoją kampanię. Zacznij od przygotowania analizy, która pomoże Ci zaplanować Twoją zbiórkę – znajdź podobne kampanie, przeczytaj regulaminy, wybierz najlepsze narzędzia, porównaj efektywność różnych modeli oferowanych przez serwisy. Następnie przygotuj kampanię, opierając się na tej analizie.

Zadanie składać się będzie z dwóch części:

I. Analiza

Prezentacja powinna zawierać:

1. Opis celu Twojej kampanii oraz wskazanie grupy jej odbiorców

2. Analizę serwisów do przeprowadzania zbiórek pod kątem:

a/ różnych modeli oferowanych przez serwisy
W tym celu przyjrzyj się kilku popularnym portalom – Siepomaga, Facebook, Patronite, Kickstarter, Indiegogo, Patreon, Wspieram to, Polak Potrafi, Gofundme lub innemu, wybranemu przez Ciebie, i proponowanym przez nie różnym modelom („bierzesz, ile zbierzesz”, konkretna kwota, stała zbiórka itd.). Do analizy wybierz min. trzy różne modele. Porównaj rozwiązania, jakie oferują. Przedstaw analizę i wnioski.

b/ regulaminów
Sprawdź regulaminy (lub inne dokumenty) analizowanych przez Ciebie trzech serwisów. Porównaj je pod kątem kosztów prowadzenia zbiórki za ich pośrednictwem, obsługi płatności elektronicznych, barier formalnych przy realizacji zbiórek (np. ze względu na ich cel czy miejsce). Przedstaw analizę i wnioski.

3. Analizę jednej zakończonej kampanii

Znajdź w internecie jedną, już zakończoną kampanię, podobną tematycznie do Twojej. Podaj do niej link i informację, jak się zakończyła. Wymień trzy różne elementy kampanii, które Twoim zdaniem stanowiły jej najmocniejszą stronę i trzy, które były najsłabsze. Uzasadnij swoje zdanie i przedstaw wnioski, jakie z tej analizy wyciągasz dla siebie i swojego projektu.

4. Wybór platformy dla Twojego projektu zbiórki

Biorąc pod uwagę wnioski z przeprowadzonych analiz, wybierz jeden istniejący serwis oraz model prowadzenia zbiórki, w którym chciałbyś stworzyć swoją kampanię. Uzasadnij wybór, podając konkretne argumenty.

II. Kampania

Dobra kampania jest spójna merytorycznie, stylistycznie i wizualnie. Przygotuj zestaw elementów do projektu Twojej kampanii, które byłyby gotowym materiałem do zamieszczenia na wybranym przez Ciebie portalu. Zestaw ma składać się z:

  • tekstu: tytuł i opis kampanii (maks. 3600 znaków ze spacjami),

  • jednego materiału graficznego: plakat reklamowy lub infografika (maks. 10 MB, w formacie jpg, png lub pdf),

Nie zapomnij o żadnym z ważnych elementów. Kampania musi mieć tytuł, precyzyjnie opisany cel zbiórki, dobrze opowiedzianą i zachęcającą do wpłat historię. Środki wyrazu muszą być adekwatne dla wybranej grupy odbiorców. Pamiętaj, że opis kampanii musi odpowiadać formularzom wybranego przez ciebie serwisu do zbiórek. Materiały muszą mieć taką formę, żeby można je było od razu wykorzystać w kampanii i działaniach promocyjnych.


KRYTERIA OCENY:

I. Analiza – w sumie 60 punktów

Merytoryka:

Warstwa wizualna:

II. Kampania –  w sumie 40 punktów

Tekst:

Materiał graficzny: