FINAŁ

INFORMATOR

KURS ELEARNINGOWY

WEBINARY

II edycja Olimpiady Cyfrowej

Znamy zwycięzców II edycji Olimpiady Cyfrowej

20-21 kwietnia 2018 r. w Collegium Civitas w Warszawie licealiści z całego kraju walczyli o tytuł laureata Olimpiady Cyfrowej podczas zawodów finałowych. Finałowa dwudziestka została wyłoniona spośród ponad trzech tysięcy uczestników. Motywem przewodnim Olimpiady było kreatywne korzystanie z mediów. Na zawody finałowe złożył się egzamin pisemny, praca indywidualna nad scenariuszem zajęć o pluralizmie mediów oraz prezentacje przed Komitetem Głównym Olimpiady.

Zwycięzcą został Albert Lewandowski z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Drugie miejsce zdobył Hubert Oleksiak z VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, a trzecie Maciej Kaszkowiak z Zespołu Szkół nr 1 we Wronkach. Wszyscy otrzymali m.in. indeksy na studia w Collegium Civitas.

Gratulujemy!

Znamy nazwiska finalistów i finalistek Olimpiady

Komitet Główny Olimpiady ocenił projekty zrealizowane w ramach zawodów II stopnia.

Uczestnicy i Uczestniczki wykonywali dwa zadania:

- tworzyli artykuł w Wikipedii, opracowując hasło z zakresu edukacji medialnej i cyfrowej,

- przygotowali cykl filmów/materiałów wideo, na jeden z poniższych tematów:

*Social media – czego o nich nie wiemy, a wiedzieć powinniśmy?

*Remiks i otwarte zasoby

*Lokalne i nieznane – miejsca, inicjatywy, społeczności

Dokładna treść zadań i kryteria oceny znajdują się tutaj

Do zawodów finałowych, które odbędą się w dn. 20-21 kwietnia 2018 r. w Warszawie, zakwalifikowało się 20 Uczniów i Uczennic. Nazwiska finalistów, w kolejności alfabetycznej, znajdują się poniżej:

Motyw przewodni edycji 2017/2018

Informator 2017/2018

Wyniki zawodów I stopnia

Pierwszy etap Olimpiady Cyfrowej odbył się 23 listopada w godzinach 10.00 – 11.00.
Wzięło w nim udział 2 346 uczestników z 242 szkół z całej Polski.
Test składał się z 50 pytań wielokrotnego wyboru, które uczniowie otrzymali w losowej kolejności.

Pytania z pierwszego etapu II edycji Olimpiady Cyfrowej (2017-2018)

Wszystkie testy rozwiązane w ramach zawodów I stopnia II edycji Olimpiady Cyfrowej zostały ocenione, a nazwiska osób, które awansowały do II etapu, są już znane:

Lista zakwalifikowanych osób w kolejności alfabetycznej.

Łączna liczba punktów do zdobycia wynosiła 100. Za każde zadanie można było otrzymać maksymalnie 2 punkty. Komitet Główny postanowił – zgodnie z punktem 4.4.11. Regulaminu Olimpiady – przyjąć do II etapu 299 osób, które otrzymały co najmniej 63,07 pkt.
Serdecznie gratulujemy!