FINAŁ

INFORMATOR

KURS ELEARNINGOWY

WEBINARY

Zadania do realizacji na II etapie Olimpiady Cyfrowej

Drodzy Uczestnicy i Uczestniczki Olimpiady Cyfrowej,

Gratulujemy Wam awansu do drugiego etapu. Zgodnie z regulaminem w ciągu najbliższych sześciu tygodni będziecie przygotowywać indywidualne projekty. Przed Wami dwa zadania szczegółowe.

Oba zadania należy wykonać w terminie do 12 lutego 2018 roku, do godz. 23:59:59

Maksymalna liczba punktów do uzyskania za zadania:
Zadanie 1 – 50 punktów
Zadanie 2 – 50 punktów

Łącznie: 100 punktów

Oba zadania należy wysłać korzystając ze specjalnie przygotowanego panelu Olimpiady. System zostanie uruchomiony we wtorek 2 stycznia 2018 r. i zostaniecie powiadomieni o tym drogą mailową.

UWAGA: Termin nadsyłania zadań jest nieprzekraczalny. Niedotrzymanie terminu oznacza automatyczną dyskwalifikację. Zmiana terminu jest możliwa wyłącznie w przypadku problemów technicznych.

ZADANIE 1

Zostań wikipedystą
Stwórz wyczerpujący artykuł i opublikuj go w Wikipedii, tworząc hasło z zakresu edukacji medialnej i cyfrowej.
Zadanie zrealizuj w następujących krokach:
1. Załóż konto w Wikipedii.
2. Korzystając ze specjalnego panelu na stronie Olimpiady Cyfrowej, podaj swoją nazwę użytkownika w Wikipedii.
3. Z udostępnionej w panelu na stronie Olimpiady listy haseł wybierz i zgłoś to, które opracujesz. Każda osoba wybiera jedno hasło, które znika z listy. Obowiązuje więc zasada: Kto pierwszy, ten lepszy.
4. Zapoznaj się z Samouczkiem przygotowanym przez Wikipedystów.
5. Rozpocznij pracę nad hasłem w brudnopisie. Możesz skorzystać ze wsparcia specjalnej grupy Wikipedystów, którzy pomogą Ci w razie jakichkolwiek wątpliwości technicznych i podpowiedzą, kiedy warto hasło przenieść do Wikipedii.
6. Gdy hasło będzie już dobrze opracowane, przenieś je z brudnopisu do Wikipedii.
7. W panelu na stronie Olimpiady udostępnij link do swojego hasła.
8. Twoje hasło, od momentu, kiedy będzie udostępnione w Wikipedii, może być komentowane lub uzupełniane przez innych Wikipedystów – weź pod uwagę ich sugestie.
9. Wikipedyści z grupy wspierającej zgłoszą Twoje hasło do statusu DA, czyli Dobrego Artykułu.

Zadbaj o wysoką jakość merytoryczną przygotowanego hasła i jego atrakcyjną oprawę (np. fotografie, grafiki, infografiki, itd.). Będziemy oceniać wykorzystanie różnych możliwości Wikipedii i uzyskany efekt. Nie zapomnij o pełnej liście wszystkich źródeł (zrób np. przypisy), z których korzystasz – ich dobór i sposób wykorzystania też będziemy oceniać. Ocenie podlegać będzie hasło na podstawie wersji z dnia 12 lutego z godziny 23.59, z uwzględnieniem Twojej historii edycji.

Kryteria oceny i punktacja:
1. Treść artykułu zawiera wyczerpujący opis zagadnień związanych z tematem. – 15 punktów.
2. Artykuł jest zgodny z zasadami Wikipedii : neutralnego punktu widzeniaweryfikowalności  i praw autorskich . – 10 punktów.
3. Artykuł napisany jest poprawnie stylistycznie – bez błędów językowych (ortograficznych, gramatycznych, czy stylistycznych) oraz sformatowany według zaleceń formatowania artykułów. – 5 punktów.
4. Forma – artykuł przygotowany jest w atrakcyjnej formie wizualnej, z uwzględnieniem zdjęć i grafik. – 10 punktów.
5. Weryfikowalność – artykuł jest dobrze udokumentowany, z odniesieniami do wiarygodnych źródeł. – 5 punktów.
6. Udział w dyskusji na temat treści artykułu i uwzględnienie sugestii społeczności Wikipedystów. – 5 punktów.

ZADANIE 2

Przygotuj cykl trzech filmów/materiałów wideo, w których twórczo i kreatywnie poruszysz jeden z poniższych tematów: – Social media – czego o nich nie wiemy, a wiedzieć powinniśmy? – Remiks i otwarte zasoby – Lokalne i nieznane – miejsca, inicjatywy, społeczności

Przygotowany przez Ciebie cykl filmów ma dotyczyć wybranego tematu i prezentować go w oryginalny, kreatywny i wyczerpujący sposób. Przy ocenie przygotowanych przez Ciebie filmów weźmiemy pod uwagę zarówno pomysł i koncepcję, zawartość merytoryczną, dobór zagadnień, jak i umiejętność przygotowania materiału wideo. Możesz wykorzystać różne gatunki i formy filmowe – np. dokument, reportaż, wywiad, grafiki, remiksy i inne.

Uwaga! Każdy z filmów może trwać maksymalnie trzy minuty.
Filmy umieść na portalu YouTube i ustaw jako niepubliczne, tak żeby mogli obejrzeć je tylko użytkownicy posiadający link.

Linki do filmów podaj w panelu Olimpiady Cyfrowej.

Kryteria oceny i punktacja:
1. Pomysł i atrakcyjność przedstawionego tematu – 10 punktów.
2. Umiejętność przełożenia podjętego tematu na język obrazu – 5 punktów
3. Zrozumienie problemu, głębokość refleksji, dobór cytatów, źródeł i inspiracji – 10 punktów.
4. Zawartość merytoryczna przygotowanych materiałów (z poszanowaniem praw autorskich) – 15 punktów
5. Umiejętność opracowania technicznego materiału wideo (w tym przestrzeganie ram czasowych) – 10 punktów