FINAŁ

INFORMATOR

KURS ELEARNINGOWY

WEBINARY

W III edycji Olimpiady Cyfrowej skupimy się na prawnych i ekonomicznych aspektach funkcjonowania mediów. Tym zagadnieniom zostanie poświęcona duża część zadań stawianych przed Uczestnikami i Uczestniczkami na każdym etapie Olimpiady.

Zagadnienia szczegółowe:

*rodzaje, źródła i praktyka stosowania prawa w kontekście mediów,

*media a prawa człowieka, obywatela i dziecka,

*prawa wyłączne i monopole intelektualne,

*regulacje działalności operatorskiej w mediach,

*prawa osób niepełnosprawnych,

*ochrona danych osobowych i dóbr osobistych.