1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Olimpiadę Cyfrową, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x

FINAŁ

INFORMATOR

KURS ELEARNINGOWY

WEBINARY

Nagroda główna

civitas_logo

Collegium Civitas

Laureaci i Laureatki Olimpiady otrzymają indeksy na wybrany przez siebie kierunek oraz zwolnienie z rocznego czesnego.

civitas_logo

Akademia Leona Koźmińskiego

Nagrodą w Olimpiadzie Cyfrowej jest indeks Akademii Leona Koźmińskiego wraz ze zwolnieniem z rocznego czesnego

Uprawnienia Laureatów i Laureatek oraz Finalistów i Finalistek podczas rekrutacji na studia:

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – od roku akademickiego 2017/2018
Laureaci i Laureatki otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym na wszystkie kierunki:

Politechnika Wrocławska – od roku akademickiego 2018/2019
Laureaci i Laureatki oraz Finaliści i Finalistki przyjmowani są na wskazane kierunki z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – od roku akademickiego 2017/2018
Laureaci i Laureatki oraz Finaliści i Finalistki wszystkich olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na I rok studiów pierwszego stopnia na dowolny kierunek studiów, w ramach limitów miejsc ustalonych dla poszczególnych kierunków studiów.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – od roku akademickiego 2018/2019
Laureaci i Laureatki oraz Finaliści i Finalistki są przyjmowani na wskazane kierunki z pominięciem egzaminu, rozmowy kwalifikacyjnej, konkursu świadectw i mają pierwszeństwo na liście rankingowej z maksymalnym wynikiem końcowym:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – od roku akademickiego 2018/2019
Laureaci i Laureatki oraz Finaliści i Finalistki otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunku:

Uniwersytet Śląski w Katowicach – od roku akademickiego 2017/2018
Laureaci i Laureatki mogą ubiegać się o przyjęcie na wskazane kierunki z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego:

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu – od roku akademickiego 2018/2019
Laureaci i Laureatki mogą ubiegać się o przyjęcie na wskazane kierunki z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego:

Uniwersytet Warszawski – od roku akademickiego 2018/2019
Laureaci i Laureatki otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym na wskazane kierunki:

Uniwersytet Wrocławski
Laureaci i finaliści przyjmowani są na określone kierunki studiów na podstawie oryginału dokumentu wydanego przez komitet organizacyjny olimpiady oraz złożonych dokumentów.

——————————————————————————————————————————————————

Dokładne warunki rekrutacji Olimpijczyków i Olimpijek są określane w dokumentach uczelni. Listy kierunków, przy rekrutacji na które przyznawane są ulgi dla Laureatów i Laureatek oraz Finalistów i Finalistek są aktualizowane wraz z rozpoczęciem corocznej rekrutacji na studia.