FINAŁ

INFORMATOR

KURS ELEARNINGOWY

WEBINARY

Członkowie Rady Programowej i Komitetu Głównego

Rada Programowa

prof. dr hab. Wojciech Józef Burszta – Uniwersytet SWPS w Warszawie
prof. dr hab. Stanisław Dylak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ks. dr hab. Janusz Miąso – Uniwersytet Rzeszowski
prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek – Uniwersytet Gdański
dr hab. inż. Janusz Morbitzer – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
dr hab. Jacek Pyżalski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Paweł Topol – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Małgorzata Kisilowska – Uniwersytet Warszawski

Komitet Główny

Małgorzata Bazan
Beata Biel
Agnieszka Bilska
Iwona Brzózka-Złotnicka
Kamil Jaczyński
Grzegorz Stunża
Jarosław Lipszyc
Kamil Śliwowski