Członkowie Rady Programowej i Komitetu Głównego

Rada Programowa

prof. dr hab. Wojciech Józef Burszta – Uniwersytet SWPS w Warszawie
prof. dr hab. Stanisław Dylak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Jan Madey – Uniwersytet Warszawski
ks. dr hab. Janusz Miąso – Uniwersytet Rzeszowski
prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek – Uniwersytet Gdański
dr hab. inż. Janusz Morbitzer – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
dr hab. Jacek Pyżalski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Paweł Topol – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Małgorzata Kisilowska – Uniwersytet Warszawski

Komitet Główny

dr Monika Frania – Uniwersytet Śląski
dr Anna Mierzecka – Uniwersytet Warszawski
dr Grzegorz Stunża – Uniwersytet Gdański
dr Piotr Toczyski – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
mgr Małgorzata Bazan – IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie
mgr Anna Równy – Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu
mgr Jarosław Lipszyc – fundacja Nowoczesna Polska – Przewodniczący Komitetu Głównego
Kamil Śliwowski – Koalicja Otwartej Edukacji, Centrum Cyfrowe