FINAŁ

INFORMATOR

KURS ELEARNINGOWY

WEBINARY

Wykaz literatury

Literatura obowiązkowa

Podstawowym źródłem wiedzy dla osób przystępujących do Olimpiady Cyfrowej są scenariusze zajęć umieszczone w serwisie Edukacja Medialna. Uczestnicy i Uczestniczki powinni zapoznać się przede wszystkim z materiałami edukacyjnymi skierowanymi do ich grupy wiekowej (szkoła ponadgimnazjalna), ale również tymi przeznaczonymi dla uczennic i uczniów gimnazjum.

Literatura uzupełniająca

Doskonałym rozwinięciem treści zawartych w serwisie Edukacja Medialna są wymienione poniżej teksty. Zachęcamy również do samodzielnych poszukiwań i śledzenia aktualnych wiadomości dotyczących świata mediów.

Akademia Nowych Mediów, Instytut Kultury Miejskiej [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://szkolenia.ikm.gda.pl/.

Baltussen Lotte Belice, Oomen Johan i in., Open Culture Data: otwarcie danych GLAM od podstaw [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/288/450.

Bauer Zbigniew, Dziennikarstwo wobec nowych mediów. Historia, teoria, praktyka, Universitas, Kraków, 2009.

Bendyk Edwin, Bunt sieci, Biblioteka Polityki, Warszawa, 2012.

Bezpieczeństwo dzieci online. Kompendium dla rodziców i profesjonalistów, Fundacja Dzieci Niczyje [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://dzieckowsieci.fdn.pl/bezpieczenstwo-dzieci-online-kompendium-dla-rodzicow-i-profesjonalistow.

Biblioteka – tu można więcej! Jak budować centra edukacji medialnej i cyfrowej, red. Grzegorz D. Stunża, [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: https://issuu.com/bibliocamp/docs/biblioteka_issuu.

Bortnowska Halina, Toczyski Piotr, Nie jesteś panem jedynej prawdy [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://wyborcza.pl/magazyn/1,151483,19823040,nie-jestes-panem-jedynej-prawdy.html?disableRedirects=true.

Celiński Piotr, Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2010.

Cisek Sabina, Dzielenie się wiedzą w Internecie [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: https://www.academia.edu/6157410/Dzielenie_si%C4%99_wiedz%C4%85_w_Internecie.

Cisek Sabina, Infobrokering w praktyce: zasady i metody wyszukiwania informacji w Internecie [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: https://www.academia.edu/6156789/Infobrokering_w_praktyce_zasady_i_metody_wyszukiwania_informacji_w_Internecie.

Cisek Sabina, Jak pozyskać rzetelną bezpłatną informację z Internetu? Wybrane praktyczne aspekty infobrokeringu [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: https://www.academia.edu/6695406/Jak_pozyska%C4%87_rzeteln%C4%85_bezp%C5%82atn%C4%85_informacj%C4%99_z_Internetu_Wybrane_praktyczne_aspekty_infobrokeringu.

Cybruch Stanisław, Szpiedzy w sieci. Pomyśl co w niej zostawiasz i ile to warte [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://www.wiadomosci24.pl/artykul/szpiedzy_w_sieci_pomysl_co_w_niej_zostawiasz_i_ile_to_warte_259207.html.

Czerniawski Piotr, Lipszyc Jarosław, Wilkowski Marcin, Pierwsza pomoc w prawie autorskim [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://prawokultury.pl/publikacje/pierwsza-pomoc/.

Czym jest Hipertekst? Co to znaczy HTML?, Wydział Intermediów ASP w Krakowie [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://wiki.intermedia.asp.krakow.pl/wiki/BazaWiedzyHTML.

Derfert-Wolf Lidia, Wyszukiwanie informacji w World Wide Web [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib15/derfert.html.

Dziennikarstwo i świat mediów, red. Bauer Zbigniew, Chudziński Edward, Universitas, Kraków, 2008.

Filiciak Mirosław, Media, wersja beta. Film i telewizja w czasach gier komputerowych i internetu, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk, 2013.

Film Dostępne Strony – (Nie)pełnosprawny dostęp do internetu [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://dostepnestrony.pl/film-dostepne-strony-niepelnosprawny-dostep-do-internetu/.

Fras Janina, Podstawy identyfikacji i typologii wypowiedzi w mediach masowych [PDF], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/2855.

Fundacja Widzialni [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://widzialni.eu/.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://www.giodo.gov.pl/.

Gleick James, Informacja. Bit. Wszechświat. Rewolucja, Znak, Kraków, 2012.

Grodecka Karolina, Śliwowski Kamil, Przewodnik po otwartych zasobach edukacyjnych [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://koed.org.pl/wp-content/uploads/2014/05/OER_handbook_v5_online1.pdf.

Gubernat Barbara, Internet wie, co robisz [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://panoptykon.org/wiadomosc/internet-wie-co-robisz.

Hall Edward Thitchell, Ukryty wymiar, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2009.

Hendrykowski Marek, Metafory internetu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2005.

Hofmokl Justyna, Tarkowski Alek i in., Otwartość w publicznych instytucjach kultury [PDF], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://creativecommons.pl/wp-content/uploads/2012/01/CC-publikacja.pdf.

Hofmokl Justyna, Tarkowski Alek i in., Przewodnik po otwartej nauce [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://creativecommons.pl/wp-content/uploads/2012/06/Przewodnik_Po_Otwartej_Nauce.pdf.

Hopfinger Maryla, Literatura i media po 1989 roku, Warszawa, Oficyna Naukowa, 2010.

Jak bezpiecznie korzystać z Internetu – wskazówki GIODO [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://nk.pl/bezpieczenstwo/rodzice/giodo/wskazowki.

Jak reagować na cyberprzemoc. Poradnik dla szkół, red. Łukasz Wojtasik [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://dzieckowsieci.fdn.pl/podrecznik-jak-reagowac-na-cyberprzemoc.

Jakubik Andrzej, Zespół uzależnienia od Internetu (ZUI) [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=52.

Jarczyński Adam, Zasady netykiety. Korespondencja elektroniczna [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://www.proto.pl/artykuly/info?itemId=119591&rob=Zasady_netykiety._Korespondencja_elektroniczna_Adam_Jarczynski,_dyrektor_generalny_Polskiej_Akademii_Public_Relations_oraz_Polskiej_Akademii_Protokolu_i_Etykiety.

Karta Etyczna Mediów [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://www.dziennikarzerp.pl/wp-content/uploads/2010/06/karta_dziennikarzy.pdf.

Koczergo Aleksandra, Szukasz pracy? Zadbaj o swój wizerunek w sieci [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://www.proto.pl/artykuly/szukasz-pracy-zadbaj-o-swoj-wizerunek-w-sieci.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://www.krrit.gov.pl/.

Król Karol, Definicja finansów społecznościowych (ang. crowdfunding) [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://crowdfunding.pl/2011/01/03/definicja-finansow-spolecznosciowych-definicja-crowdfunding/#.UXZpPM-Xup4.

Król Karol, Definicje crowdfundingu [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://crowdfunding.pl/2011/11/25/definicje-crowdfundingu/#.UXZo4c-Xup4.

Król Karol, Media społecznościowe na polskim rynku pracy [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://crowdfunding.pl/2011/03/30/media-spolecznosciowe-na-polskim-rynku-pracy/#.UXFFIs-Xup4.

Lenkowski Błażej, Bańka informacyjna [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://lenkowski.liberte.pl/banka-informacyjna/.

Lessig Lawrence, Remiks. Aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2009.

Lessig Lawrence, Wolna kultura [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/wolna_kultura/wolna_kultura.pdf.

Manovich Lev, Język nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.

Miłoszewska Anna, Ukryty przekaz reklamowy [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://civilia.pl/art,94,ukryty-przekaz-reklamowy,1.

Nadmierne korzystanie z komputera i Internetu przez dzieci i młodzież, Polskie Centrum Programu Safer Internet [PDF], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://www.saferinternet.pl/images/stories/pdf/nadmierne_korzystanie_z_internetu_przez_dzieci_i_mlodziez.pdf.

Netykieta: internetowe savoir-vivre, TAAT Technologie Cyfrowe [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://taat.pl/article/netykieta/index.php.

Nie-bój się bloga. Jak wykorzystywać blog w edukacji, red. Peszko P., Stunża G. D. [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://repozytorium.ikm.gda.pl/items/show/18.

Niklas Jędrzej, Kto znajdzie sposób na profilowanie? [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://panoptykon.org/wiadomosc/kto-znajdzie-sposob-na-profilowanie.

Niklas Jędrzej, Szymielewicz Katarzyna, Jedwabny szlak danych [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://www.panoptykon.org/wiadomosc/jedwabny-szlak-danych.

Nowak-Brzezińska Agnieszka, Wyszukiwanie informacji za pomocą Google jest łatwe [PDF], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://zsi.tech.us.edu.pl/~nowak/wi/cw1.pdf.

Obem Anna, Czyżewski Michał, Szymielewicz Katarzyna, Prywatność w sieci – odzyskaj kontrolę! [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://www.panoptykon.org/wiadomosc/prywatnosc-zrob-sam.

O potrzebie edukacji medialnej w Polsce, red. Michał Federowicz, Sławomir Ratajski, Polski Komitet do spraw UNESCO, KRRiT, Warszawa 2015.

Orliński Wojciech, Internet. Czas się bać, Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa, 2013.

Otwartezasoby.pl [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://otwartezasoby.pl.

Pamuła-Cieślak Natalia, Ukryty Internet – jeśli nie wyszukiwarka, to co? [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://www.ebib.pl/2004/58/pamula.php.

Paszkiewicz Dominik, Podręcznik na temat dobrych rozwiązań w projektowaniu dostępnych serwisów internetowych [PDF], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://dostepnestrony.pl/wp-content/uploads/2012/02/Dostepnosc_serwisow_internetowych-PODRECZNIK11.pdf.

Plaga celebrytów, red. Włodzimierz Karol Pessel, Stanisław Zagórski, Oficyna Wydawnicza „Stopka”, Łomża, 2013.

Podcast – a co to jest? [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://podcastsportowy.wordpress.com/podcast-a-co-to-jest/.

Poradnik dla użytkowników publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych [PDF], Urząd Komunikacji Elektronicznej, [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://www.giodo.gov.pl/plik/id_p/1920/j/pl/.

Prawo prasowe – podstawowe pojęcia [online], Ngo.pl, [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://poradnik.ngo.pl/x/1510073.

Prezentacja wybranych wyników badań uzyskanych w ramach realizacji projektu „Postrzeganie zagadnień związanych z ochroną danych i prywatnością przez dzieci i młodzież” [PDF], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://www.giodo.gov.pl/560/id_art/4699/j/pl/.

Ramowy katalog kompetencji cyfrowych, red. Justyna Jasiewicz, Mirosław Filiciak i in. [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: https://cppc.gov.pl/wp-content/uploads/zal.-13-Ramowy_katalog_kompetencji_cyfrowych.pdf.

Rzecznik Praw Dziecka [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://www.brpd.gov.pl/.

Rzecznik Praw Obywatelskich [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://www.rpo.gov.pl/.

Sawicka Ewa, Savoir-vivre : podręcznik dobrych manier, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa – Bielsko-Biała 2011.

Sitarski Piotr, Rozmowa z cyfrowym cieniem. Model komunikacyjny rzeczywistości wirtualnej, Rabid, Kraków, 2002.

Słobodianiuk Elina, Wizerunek osobisty. Tworzenie wizerunku narzędziami PR [PDF], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://www.proto.pl/PR/Pdf/Wizerunek_osobisty.pdf.

Słownik wiedzy o mediach, red. Edward Chudziński, Park Edukacja, Bielsko-Biała, 2009.

Smith Tierney, ABC Digital Storytellingu: Blog [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://www.technologie.org.pl/artykuly/abc-digital-storytelling-blog.

Sochocka Dorota, Nie bądź głupi w social mediach [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://artykuly.bibliosfera.net/2013/04/nie-badz-glupi-w-social-mediach/.

Spitzer Manfred, Cyfrowa demencja, Dobra Literatura, Słupsk, 2013.

Społeczne konteksty edukacji medialnej, red. Grażyna Penkowska, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk, 2014.

Stallman Richard, Prawo do czytania [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://www.gnu.org/philosophy/right-to-read.pl.html.

Stasiowski Maciej, Kultura 2.0. Czarny ekran w dziczy luster [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://www.dwutygodnik.com/artykul/1578-kultura-20-czarny-ekran-w-dziczy-luster.html.

Sternik. Słownik terminologiczny z zakresu bibliografii i katalogowania [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://sternik.bn.org.pl/vocab/index.php.

Stramek Agata, Źródła informacji [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PV0107.

Szumańska Małgorzata, Co warto wiedzieć o śledzeniu i profilowaniu w sieci? [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://www.panoptykon.org/wiadomosc/co-warto-wiedziec-o-sledzeniu-i-profilowaniu-w-sieci.

Szymoniak Krzysztof, Między gazetą a Internetem – nowe gatunki dziennikarskie, paragatunki czy hybrydy? [PDF], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/4721.

Śliwowski Kamil, Obem Anna, Odzyskaj kontrolę w sieci. Odcinek I: przeglądarka [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: https://panoptykon.org/wiadomosc/odzyskaj-kontrole-w-sieci-odcinek-i-przegladarka.

Śliwowski Kamil, Obem Anna, Odzyskaj kontrolę w sieci. Odcinek II: wtyczki [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: https://panoptykon.org/wiadomosc/odzyskaj-kontrole-w-sieci-odcinek-ii-wtyczki.

Śliwowski Kamil, Obem Anna, Odzyskaj kontrolę w sieci. Odcinek III: ustawienia prywatności na Facebooku [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: https://panoptykon.org/wiadomosc/odzyskaj-kontrole-w-sieci-odcinek-iii-ustawienia-prywatnosci-na-facebooku.

Śliwowski Kamil, Obem Anna, Odzyskaj kontrolę w sieci. Odcinek IV: Google [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: https://panoptykon.org/wiadomosc/odzyskaj-kontrole-w-sieci-odcinek-iv-google.

Śliwowski Kamil, Obem Anna, Odzyskaj kontrolę w sieci. Odcinek V: alternatywne wyszukiwarki [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: https://panoptykon.org/wiadomosc/odzyskaj-kontrole-w-sieci-odcinek-v-alternatywne-wyszukiwarki.

Tarkowski Alek, Od heavy metalu po świadome kserowanie [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://www.dwutygodnik.com/artykul/4332-kultura-20-od-heavy-metalu-po-swiadome-kserowanie.html.

Tokarz Marek, Argumentacja, perswazja, manipulacja, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2006.

TOR and HTTPS, Electronic Frontier Foundation [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: https://www.eff.org/pages/tor-and-https.

Tychek Waldemar, Umiejętności informacyjne użytkowników zasobów informacyjnych [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/3-4_08-ie/umiejetnosci.htm.

Tychek Waldemar, Wyszukiwanie Informacji. Podstawy strategii wyszukiwawczych [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/1-2_08-ie/wyszukiwanie.htm.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://uokik.gov.pl.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://www.uprp.pl.

Usability.edu.pl [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://usability.edu.pl/.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211
[online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19930470211,art.16.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24, z późn. zm. [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19840050024.

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, Dz.U. 1993 nr 7 poz. 34, z późn. zm. [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19930070034.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971330883.

Wilkowski Marcin, Warsztat: jak przygotować prezentację na konferencję naukową [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://historiaimedia.org/2009/10/23/jak-przygotowac-prezentacje-na-konferencje-naukowa/.

Wprowadzenie do społeczeństwa nadzorowanego [online] [w:] Raport o społeczeństwie nadzorowanym, red. Murakami Wood David, s. 5–15, [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://panoptykon.org/sites/panoptykon.org/files/raport-o-spoleczenstwie-nadzorowanym.pdf.

Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://metodyka.wikidot.com/book:zasady-tworzenia-prezentacji.

Złapani w sieć, reż. Artur Sochan i Michalina Taczanowska, cz. 1 [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://www.youtube.com/watch?v=cZVE2uOtTcw.

Złapani w sieć, reż. Artur Sochan i Michalina Taczanowska, cz. 2 [online], [dostęp: 11.07.2017], dostępny w internecie: http://www.youtube.com/watch?v=zHWerpLQsU0.

Zmiany medialne i komunikacyjne. W stronę innowacyjności, red. Katarzyna Kopecka-Piech, t. 1, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk, 2015.

Zmiany medialne i komunikacyjne. Media. Wizerunek. Biznes, red. Katarzyna Kopecka-Piech, t. 2, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk, 2015.

wróć na górę