W roku szkolnym 2016/2017, pierwszym roku organizacji Olimpiady Cyfrowej, skupimy się na kompetencjach cyfrowych. Temu tematowi zostanie poświęcona duża część zadań stawianych przed Uczestnikami i Uczestniczkami na każdym etapie Olimpiady.

Zagadnienia szczegółowe: