Odpowiedzi na pytania Uczestników i Uczestniczek (05.01.2017 r.)

W związku z pojawiającymi się pytaniami Uczestników i Uczestniczek do zadań do realizacji na II etapie Olimpiady Cyfrowej, poniżej zamieszczamy odpowiedzi:

Pyt.: Czy istnieje możliwość w zadaniach 1-4 przedstawiania własnych dokonań za pomocą filmu, animacji? Zastosowanie tego środka pozwoli na lepsze ukazanie projektu aplikacji czy bardziej innowacyjnej formy mapy myśli z użyciem nowoczesnych technologii jaką są animacje komputerowe. Ponadto zadanie pierwsze można by przedstawić w formie wykładu i przeanalizować w atrakcyjny sposób tematykę internetowej przestrzeni na pliki.

Odp.: Zadania należy wykonać zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez Komitet Główny. Przesyłanie dodatkowych materiałów jest dopuszczalne, jednak nie będą one podlegały ocenie.

Pyt. Czy zadanie 1 można wykonać w języku angielskim? Czy są za to bonusowe punkty? Pytam bo tytuł pracy jest podany również w języku angielskim.

Odp.: Zadanie 1, tak jak wszystkie pozostałe zadania, należy przygotować w języku polskim. Szczegółowe kryteria oceny i punktację opisano przy każdym z zadań.

Odpowiedzi na pytania Uczestników i Uczestniczek (09.01.2017 r.)

Pyt.: Jestem uczestnikiem drugiego etapu olimpiady cyfrowej lecz nie jestem pewien czy dobrze rozumiem temat polecenie nr 1. Nie zrozumiałe jest dla mnie część „żeby opisać zagadnienie związane z przewodnim tematem Olimpiady: „Chmura nie istnieje, to zawsze jest czyjś komputer” ('There is no cloud, it’s just someone else’s computer’).” Motyw przewodni jest „o kompetencjach cyfrowych” i czy ja mam konkretnie opisać „Chmura nie istnieje, to zawsze jest czyjś komputer”, czy też prace ma być temat pokrewny tematowi z polecenia. Np.( co zyskam dzięki chmurze” itp. Proszę o wyjaśnienie.

Odp.: Temat pracy został wyraźnie określony w treści zadania. Zadania należy wykonać zgodnie z poleceniem.

Pyt.: Czy w ilość znaków wliczają się też przypisy odnośnie zadania pierwszego?

Odp.: Przypisy i bibliografia nie będą liczone do całkowitej liczby znaków.

Odpowiedzi na pytania Uczestników i Uczestniczek (12.01.2017 r.)

Pyt.: Piszę do Państwa z zapytaniem o dokładny termin przesyłania prac na II etap Olimpiady. Czy upływa on z godziną 0:00 już 16-nastego stycznia, czy dopiero o 23:59 tuż przed 17.01?

Odp.: Termin przesyłania prac upływa 16.01. o godz. 23:59:59.

Odpowiedzi na pytania Uczestników i Uczestniczek (16.01.2017 r.)

Pyt.: Witam, czy może to być jakaś darmowa strona, gdzie po prostu umieszczę swoją prace czy jest to jakaś inna określona strona?

Odp.: Dobór narzędzi do publikacji w sieci stanowi jedno z kryteriów oceny.

Odpowiedzi na pytania Uczestników i Uczestniczek (20.01.2017 r.)

Pyt.: Mam pytanie odnośnie wizualizacji ekranów aplikacji z 2. zadania. Czy okna aplikacji mają być zrobione zaawansowanie i maja wyglądać jak w praktyce (kolory, cieniowania itp.) czy ma być w formie konceptu (czarno-biały rysunek bez dokładniejszych szczegółów)?

Odp.: Kryteria oceny zadań zostały określone przez Komitet Główny i podane do wiadomości wraz z ich treścią.

Pyt.: Proszę o odpowiedź, czy całe zadanie nie może przekroczyć limitu 1800 znaków, czy dotyczy to tylko dokumentacji aplikacji?

Odp.: Zgodnie z treścią zadania i towarzyszącej jej instrukcji: „Przygotuj również krótką dokumentację działania aplikacji (maksymalnie 1800 znaków ze spacjami) (...)”.

Pyt.: Zwracam się do państwa z pytaniem, czy aplikacja wspomniana w zadaniu II ma rozwiązywać problem całej grupy (np. osób niepełnosprawnych) czy można zawęzić grupę docelową do np. tylko osób niewidomych lub tylko osób niepełnosprawnych ruchowo?”

Odp.: Kryteria oceny zadań zostały określone przez Komitet Główny i podane do wiadomości wraz z ich treścią.

Pyt.: Jestem uczestniczką olimpiady cyfrowej. Podczas czytania opisu drugiego zadnia, trafiłam na pewną nieścisłość. Z polecenia nie wynika jasno czy mamy dokonać opisu problemu oraz omówić sposoby zdobywania informacji o tych problemach (a takie punkty pojawiają się w kryteriach oceniania). Jeżeli taki opis jest jednak wymagany, pojawia się kolejne pytanie. Czy wlicza się on do dokumentacji aplikacji, inaczej mówiąc, czy opis aplikacji + opis problemów jest ograniczony 1800 znakami? Przy okazji, chciałabym zapytać, czy plik .odt może zawierać zdjęcia? Łatwiej byłoby omówić działanie aplikacji, gdyby plik graficzny był wyświetlony obok.

Odp.: Limit znaków dotyczy dokumentacji działania aplikacji, w której, zgodnie z instrukcją do zadania, należy zawrzeć następujące informacje: – problem, na jaki odpowiada, – do kogo jest skierowana, – co robi twoja aplikacja, – jakie ma funkcje i czemu one służą.
Informacje dot. materiałów graficznych zostały określone w instrukcji do zadania.

Pyt.: Mam następujące pytanie: treść zadania 2 głosi „Wybierz jedną z grup i zbadaj, jakie problemy i niedogodności spotykają ją na co dzień (spróbuj określić przynajmniej trzy istotne problemy i przedstaw w kilku zdaniach, w jaki sposób zgromadziłeś informacje na ich temat oraz jakie są źródła informacji o nich). Które z nich można spróbować rozwiązać przy pomocy nowych technologii (laptopów, tabletów, smatfonów…)? Przemyśl dokładnie, który problem ze zdiagnozowanych przez ciebie, chcesz rozwiązać i zaprojektuj aplikację mobilną, która będzie wspierać to rozwiązanie w określony przez ciebie sposób. Precyzyjnie określ, jakie potrzeby i w jaki sposób będzie zaspokajać aplikacja” oraz wymaga przygotowania dokumentacji i przykładowych screenów. Czy opis problemów grupy, sposobów gromadzenia informacji na ich temat oraz pozostałych problemów postawionych w cytowanym akapicie należy załączyć w dokumentacji, czy można stworzyć w tym celu osobny plik tekstowy?

Odp.: Zgodnie z instrukcją „rozwiązanie zadania należy wysłać w postaci plików graficznych (jpg, svg) i dokumentu tekstowego (txt, rtf, odt) spakowane razem jako plik zip”.