Olimpiada Cyfrowa - Elektroniczny System Zgłoszeń

Dane Przewodniczącego Komisji Szkolnej i szkoły zgłaszającej Uczestników:


Zadzwonimy tylko w przypadku problemów ze zgłoszeniem.

Zobacz regulamin Olimpiady Cyfrowej.

Dane członków Komisji Szkolnej:

Dane Uczestników:

Uczestnik/Uczestniczka:

Przewodniczący Komisji i wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają potwierdzenie rejestracji pocztą elektroniczną. Aby zakończyć proces rejestracji należy ją potwierdzić klikając w odpowiedni link otrzymany w wiadomości.