FINAŁ

INFORMATOR

KURS ELEARNINGOWY

WEBINARY

Drodzy Uczestnicy i Uczestniczki Olimpiady Cyfrowej!

Gratulujemy awansu do drugiego etapu. Zgodnie z regulaminem w ciągu najbliższego miesiąca będziecie przygotowywać indywidualne projekty. Decyzją Komitetu Głównego będziecie musieli wykonać kolejno 4 zadania szczegółowe.

Każde z tych zadań musicie wykonać w określonym terminie:
Zadanie 1 – do 16.01.2017 r.
Zadanie 2 – do 23.01.2017 r.
Zadanie 3 – do 30.01.2017 r.
Zadanie 4 – do 30.01.2017 r.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania za zadania:
Zadanie 1 – 25 punktów
Zadanie 2 – 25 punktów
Zadanie 3 – 15 punktów
Zadanie 4 – 15 punktów
Łącznie: 80 punktów

Wszystkie zadania należy wysłać korzystając ze specjalnie przygotowanego panelu Olimpiady na stronie http://olimpiadacyfrowa.pl/. System zostanie uruchomiony w piątek 13 stycznia 2017 r. i zostaniecie powiadomieni o tym drogą mailową.

UWAGA: Terminy nadsyłania rozwiązań są nieprzekraczalne. Niedotrzymanie terminu oznacza automatyczną dyskwalifikację. Zmiany terminów są możliwe wyłącznie w przypadku problemów technicznych.

ZADANIE 1

Użyj dowolnej formy literackiej lub dziennikarskiej (np. esej, reportaż, analiza materiału źródłowego), żeby opisać zagadnienie związane z przewodnim tematem Olimpiady: „Chmura nie istnieje, to zawsze jest czyjś komputer” ('There is no cloud, it’s just someone else’s computer’).

Maksymalna objętość: 5400 znaków (ze spacjami). Tekst należy wysłać w postaci pliku txt, rtf lub odt. Tekst musi zostać także opublikowany w internecie – w pliku musi się znaleźć odnośnik do miejsca, w którym został opublikowany.
Wykrycie plagiatu powoduje automatyczną dyskwalifikację. Dozwolone jest zgodne z prawem autorskim cytowanie, remiks i inspiracje.

Kryteria oceny i punktacja:

ZADANIE 2

Opracuj projekt aplikacji mobilnej, która będzie rozwiązywać wybrany przez ciebie problem dotyczący jednej z trzech grup:

Wybierz jedną z grup i zbadaj, jakie problemy i niedogodności spotykają ją na co dzień (spróbuj określić przynajmniej trzy istotne problemy i przedstaw w kilku zdaniach, w jaki sposób zgromadziłeś informacje na ich temat oraz jakie są źródła informacji o nich). Które z nich można spróbować rozwiązać przy pomocy nowych technologii (laptopów, tabletów, smatfonów…)? Przemyśl dokładnie, który problem ze zdiagnozowanych przez ciebie, chcesz rozwiązać i zaprojektuj aplikację mobilną, która będzie wspierać to rozwiązanie w określony przez ciebie sposób. Precyzyjnie określ, jakie potrzeby i w jaki sposób będzie zaspokajać aplikacja.

Projekt aplikacji przygotuj za pomocą tzw. wireframe’u dla co najmniej trzech kluczowych ekranów aplikacji, na których zilustrujesz jej działanie i funkcje. Wykorzystaj do tego puste szablony (np. https://www.interfacesketch.com). Przygotuj również krótką dokumentację działania aplikacji (maksymalnie 1800 znaków ze spacjami), w której opiszesz:

Rozwiązanie zadania należy wysłać w postaci plików graficznych (jpg, svg) i dokumentu tekstowego (txt, rtf, odt) spakowane razem jako plik zip.

Kryteria oceny i punktacja:

ZADANIE 3

W poprzednim zadaniu opracowałeś/-aś projekt aplikacji rozwiązującej konkretny problem wybranej grupy odbiorców. Na przykładzie tej aplikacji przemyśl, w jaki sposób będzie ona działać w rzeczywistości i przedstaw za pomocą scenorysu (storyboardu), w jaki sposób korzystać z niej będą użytkownicy. W przedstawieniu scenki uwzględnij wątki:

Storyboard możesz stworzyć w dowolnej formie analogowej (rysunek należy wtedy zeskanować bądź sfotografować) lub za pomocą cyfrowych narzędzi, (np. takich jak http://www.storyboardthat.com/).

Wymaganiem formalnym jest, aby twój storyboard zawierał od 6 do 12 obrazków/kadrów/szkiców.

Rozwiązanie zadania należy wysyłać w postaci plików graficznych (jpg lub svg). Jeśli będzie to więcej niż jeden plik, należy je spakować razem jako plik zip.

Kryteria oceny i punktacja:

ZADANIE 4

Twoim zadaniem jest przygotowanie mapy myśli (MindMap), która będzie podsumowaniem twojej pracy nad projektem w II etapie Olimpiady. Opowiedz nam w sposób graficzny o tym, co zrobiłeś/-aś. Zastanów się, w jaki sposób szczegółowo przedstawić wszystkie etapy twoich działań (proces) i ich efekty. Stworzona mapa myśli powinna być jak najbardziej przejrzysta i jasno ukazywać twój wkład w wykonane zadania.

Mapę myśli możesz przygotować w dowolnej formie za pomocą narzędzi cyfrowych albo analogowo (następnie należy ją sfotografować lub zeskanować). Wyślij dwa dokumenty: plik jpg lub svg z MindMapą oraz dokument tekstowy (txt, rtf, odt), w którym krótko (maksymalna objętość: 900 znaków ze spacjami) wyjaśnisz i umotywujesz wybór narzędzia, z którego korzystałeś. Pliki należy spakować razem jako plik zip.

Kryteria oceny i punktacja: